Search

Për të aplikuar për shitje me shumicë për brendin Swanson Health për territoret e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm me të gjitha informacionet e mundshme.
Ju lutemi, lexoni të gjitha informacionet në këtë faqe përpara se të aplikoni – për të na ndihmuar ne t’ju ndihmojmë, të jemi të suksesshëm në ofrimin e shëndetit më të mirë për klientët tuaj.

Formulari i aplikimit duhet të plotësohet vetëm në gjuhën angleze.
Të gjitha komunikimet (email, telefonata) do të jenë në anglisht.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Registered company name
Registered trading name
Company Number Please enter your company registration number.
What is the primary email address for your trade account?
Main phone number
Please list the website URL that you are requesting a licence to re-sell goods on.
Tell us about your customer base and where you will be marketing and re-selling products.
Enter your expected monthly order amount (€).
Enter the full delivery address.
Enter any additional notes or information here.
Back to Top
Product has been added to your cart